little foot
cz
ru
sk
en

 

 

ZĽAVA 30%-70% 
 

Kontaktní údaje:

 

Manager prodejen Little foot CZ a SK

Ludmila Chalupská

ludmila@littlefoot.cz

+420734435987

 

Administrator e-shopu

Julie Ščerbak

julie@littlefoot.cz

-informace ohledně objednávek na e-shopu

-zjištění informace o dostupnosti zboží

 

 

Vedoucí prodejny - Bratislava

Petar Subic

 + 421 948 399 228

petar@littlefoot.cz

VRÁTENIE PEŇAZÍ


Pokiaľ ste si objednali tovar, ktorý Vám nesedí alebo nie je úplne podľa Vašich predstáv, vrátime Vám peniaze.

V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy, je nutné dodržať tieto základné podmienky:

- tovar musí byť odoslaný najneskôr 14. deň po fyzickom prevzatí zásielky

- tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, opatrený visačkami v originálnom

obale, schopný ďalšieho predaja

- zásielka musí obsahovať originál účtenky a vyplnený sprievodný FORMULÁR s požiadavkou

na vrátenie peňazí

- tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, v takomto prípade nebude prevzatý!


Tovar je nutné zaslať na adresu predajne, z ktorej Vám bol pôvodne odoslaný

(adresu nájdete v hlavičke účtenky - hore).


Pokiaľ zvolíte inú adresu (napr. sídla spoločnosti alebo adresu reklamačného odd.) doba vybavenia sa môže predĺžiť o cca. týždeň.


Zásielku vo vlastnom záujme pošlite ako doporučený balík s poistením na hodnotu tovaru

(v prípade straty, alebo znehodnotenia balíka si ho budete môcť s podacím lístkom na pošte reklamovať).

Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnené vrátenie peňazí za tovar a prípadné poštovné a balné zaslané na Váš bankový účet alebo na Vašu adresu poštovou poukážkou.

Zaplatená čiastka bude vrátená v zákonnej 15 dennej lehote Vami uvedeným spôsobom.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať požiadavku na vrátenie peňazí a tovar bude vrátený späť.

Tovar je možné do 14 dní od prevzatia vrátiť i osobne na ktorejkoľvek predajni Little foot.

Peniaze Vám budú vyplatené na predajni v hotovosti.

Pri osobnom vrátení tovaru na predajni je nutné dodržať vyššie uvedené základné podmienky.
FORMULÁR PRE VRÁTENIE TOVARU

Odstúpenie od zmluvy podľa § 49 Občianskeho zákonníka

 

Tovar je nutné zaslať na adresu predajne, z ktorej Vám bol pôvodne odoslaný (adresu nájdete v hlavičke účtenky - hore).

 

Číslo internetovej objednávky: _____________________________________

 

Priložte, prosím, originál paragón!

 

Katalógové číslo tovaru/veľkosť: (Nájdete v potvrdení objednávky

alebo na paragóne – nad názvom tovaru)

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________


 

Meno a priezvisko: ______________________________________________

 

Kontaktný telefón (mobil): ________________________________________

 

Emailová adresa: _______________________________________________

 

 

Spôsob vrátenia peňazí: (Zakrúžkujte zvolený spôsob vrátenia ceny tovaru

a vyplňte príslušný údaj pre vrátenie ceny tovaru)

 

prevodom na účet č.: (Číslo účtu/kód banky)

 

_________________________________________________________

 

poštovou poukážkou na adresu: (Adresa, na ktorú bude odoslaná poštová poukážka)

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

 

 

 

___________________________

Dňa: _________________ vlastnoručný podpis

 


V súlade zo zákonom využívam svojho zákonného práva a odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy týkajúcej sa vyššie uvedeného tovaru. Zaplatenú čiastku, prosím, vráťte v zákonnej 15 dennej lehote vyššie uvedeným spôsobom


VÝMENA TOVARU


Pokiaľ ste si objednali tovar, ktorý Vám nesedí alebo nie je úplne podľa Vašich predstáv, radi Vám ho vymeníme za inú veľkosť alebo iný tovar.

Zákazníkovi umožníme výmenu tovaru do 14 dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu.

Pokiaľ sa rozhodnete pre výmenu, je nutné dodržať tieto základné podmienky:

- tovar musí byť odoslaný najneskôr 14. deň po fyzickom prevzatí zásielky

- tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, opatrený visačkami v originálnom obale,

schopný ďalšieho predaja

- zásielka musí obsahovať originál účtenky a vyplnený sprievodný FORMULÁR s požiadavkou na výmenu tovaru

- tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, v takomto prípade nebude prevzatý!

Tovar je nutné zaslať na adresu predajne, z ktorej Vám bol pôvodne odoslaný

(adresu nájdete v hlavičke účtenky - hore).

Vymenený tovar bude odovzdaný dopravcovi do 4 pracovných dní.

Zásielku vo vlastnom záujme pošlite ako doporučený balík s poistením na hodnotu tovaru

(v prípade straty, alebo znehodnotenia balíka si ho budete môcť s podacím lístkom na pošte reklamovať).

Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru.

Vymenený tovar Vám bude odoslaný na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného pre SR vo výške 4 €.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať požiadavku na vrátenie peňazí a tovar bude vrátený späť.

Tovar je možné do 14 dní od prevzatia vymeniť i osobne na ktorejkoľvek predajni Little foot – viď odkaz Predajne.

Vami požadovaný tovar sa však nemusí nachádzať na všetkých našich predajniach.

Pri osobnej výmene tovaru na predajni je nutné dodržať vyššie uvedené základné podmienky.

 FORMULÁR PRE VÝMENU TOVARU

 

Tovar je nutné zaslať na adresu predajne, z ktorej Vám bol pôvodne odoslaný (adresu nájdete v hlavičke účtenky - hore). Vymenený tovar bude odovzdaný dopravcovi do 4 pracovných dní.

 

Číslo internetovej objednávky: _____________________________________

 

Priložte, prosím, originál paragón!

 

Vraciam tovar: Žiadam tovar:

Katalógové číslo tovaru/veľkosť: Katalógové číslo tovaru/veľkosť:

 

(Nájdete v potvrdení objednávky alebo na paragóne – nad názvom tovaru) vpravo pri obrázku tovaru, o ktorý máte záujem, nad cenou)


_____________________ ________________________

_____________________ ________________________

_____________________ ________________________

_____________________ ________________________

V prípade, že tovar na výmenu nebude skladom žiadam vrátenie peňazí:

(Zakrúžkujte zvolený spôsob vrátenia ceny tovaru a vyplňte príslušný údaj pre vrátenie ceny tovaru. Zaplatená čiastka bude vrátená v zákonnej 15 dennej lehote nižšie uvedeným spôsobom.)

 

prevodom na účet č.: (Číslo účtu/kód banky)

 

_________________________________________________________

 

poštovou poukážkou na adresu: (Adresa, na ktorú bude odoslaná poštová poukážka)

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

 

Meno a priezvisko: ______________________________________________

 

Adresa :_______________________________________________________

 

Kontaktný telefón (mobil): ________________________________________

 

Emailová adresa: _______________________________________________

 

 

___________________________

Dňa: _________________ vlastnoručný podpis

 

Vymenený tovar Vám bude odoslaný na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného pre SR vo výške 4 €.

REKLAMAČNÝ PORIADOK


Reklamačný poriadok upresňuje postup zákazníka v prípade, že cez všetko úsilie spoločnosti Little foot s.r.o. o zachovaní vysokej kvality ponúkaného tovaru vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.


Prevencia


• Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedali potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel využitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu využitia tovaru.

• Počas celej doby užívania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám užívania tohto tovaru. Zvlášť je nutné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmerná intenzita užívania výrobku, užívanie výrobku na nevhodný účel.

• Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.


Základné podmienky reklamácie:


• pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný predložiť doklad o kúpe

• predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe chyba, zákazník má právo túto chybu reklamovať

• chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, jeho príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie

• za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený , v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom, treťou osobou či predmetom alebo iného nesprávneho zásahu

• opotrebovanie charakteristické pre daný materiál sa nepovažuje za chybu

• reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, keď je reklamovaný tovar kompletný Zákazník by mal predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný

• reklamácia vrátane odstránenia chyby bude hotová bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. Poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvaniaMiesto a spôsob uplatnenia reklamácie


• zákazník môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek predajni Little foot s.r.o. Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne, poprípade poštou na korešpondenčnú adresu sídla spoločnosti. Nákup reklamovaného tovaru v predajni Little foot s.r.o. preukazuje zákazník nákupným dokladom, ktorý obdrží zároveň s tovarom. K reklamácii je potrebné predložiť doklad o zakúpení - paragón, či iný doložiteľný doklad (napr. výpis z účtu, výjazd z terminálu či udania presného dňa a miesta nákupu) na preukázanie skutočnosti, že nákup bol uskutočnený v sieti predajní Little foot s.r.o.


• Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s vedúcim predajne alebo ním povereným pracovníkom inak


Lehoty pre uplatnenie reklamácie


• právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa chyba objavila, maximálne do 6 mesiacov od zistenia chyby. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru


• chyba, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za chybu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci, alebo ak sa nepreukáže opak


• chybu, ktorá sa prejaví v určenej záručnej dobe po 6 mesiacoch odo dňa prevzatia, môže spotrebiteľ reklamovať, ale rozhodnutie predávajúceho, či reklamáciu uzná alebo zamietne, bude závisieť od dôkazov, ktorými spotrebiteľ preukáže, že vada nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku


• doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, kedy zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby neráta. Pokiaľ je výsledkom reklamácie výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť


• záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj.: s dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho užívania vydržať


Odstrániteľné vady


• za odstrániteľné vady sa považujú také chyby, ktoré je možné opravou odstrániť, pričom by neutrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru

• v prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Tieto závady budú odstránené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie

• v prípade odstrániteľnej vady má zákazník právo na výmenu tovaru (je možné vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:


o reklamácia nebola zariadená do 30-tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode

o zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne užívať. O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, keď sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.


Neodstrániteľné vady


• za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým okolnostiam.

• pokiaľ ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá bráni tomu, aby tovar bol riadne užívaný ako tovar bez chyby zákazník má právo:

- požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek iný tovar)

- odstúpiť od zmluvy

• v prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovar bez chyby (napr.: estetické), má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebenia výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.


 


NÁKUPNÝ PORIADOK


  • Všeobecné ustanovenie

  • Predmet zmluvy

  • Miesto plnenia

  • Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

  • Cena a platby

  • Dodacia lehota

  • Dopravné podmienky, poštovné

  • Záruka, servis

  • Záverečné ustanovenie


1. Všeobecné ustanovenia

a) Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy Little foot s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom konečnom znení, tvorí obsah kúpnej zmluvy(o dodávke tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

b) Ak nie je medzi účastníkmi dohodnutá forma kúpnej zmluvy v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručené prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvom zaregistrovaní zákazníka v internetovom obchode.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar). Hmotnosť, rozmery, kapacita, cena, výkon a ostatné údaje informujúce na WWW stránkach Little foot s. r. o., katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzne. Little foot s. r. o. (ďalej jen predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať tovar:

- nepoškodený v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru

- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platných na území SR

- vybavený slovenským návodom na obsluhu, záručným listom a zoznamom pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru potrebné

Pokyny na údržbu a použitie tovaru sú k nahliadnutiu na webe www.littlefoot.sk v časti Pokyny k údržbe.

3. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný vo výdajnom sklade predložiť doklad o úplnom uhradení ceny tovaru. Pri odbere tovaru inou osobou ako je kupujúci je odoberajúca osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystavením na jeho meno a platným občianskym preukazom poverenej osoby.

4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom cenovo náročnejšom prípade vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

b) Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu(množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, či písomne. Odmietnutie predávajúceho objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

c) Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

d) Trvalí zákazníci, s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva, využívajú výhody dojednané pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkaných predávajúcim po uzatvorení zmluvy na jeho internetovej stránke.

5. Cena a platenie

Ponúkané ceny uvedené na WWW stránkach Little foot s.r.o. sú platné v dobe objednania. Ceny uvedené vo vytlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladnici predávajúceho. V prípade nedodržania platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok z predĺženia z hodnoty včas nezaplatenej čiastky vo výške 0,1 % za každý deň predĺženia. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu vystavenia.

K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.

Zákon 222/2004 Z. z. daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy, dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru a to dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon nestanoví inak.

“Deň dodania tovaru” podľa obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Ak nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar na určitom mieste, uskutočňuje sa dodávka tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho, ak zmluva stanoví odoslanie tovaru predávajúcim.

6. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci tovar vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi do 4 pracovných dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak oneskorenie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Väčšina tovaru je v prevažnej miere stále na sklade. Niektorí výrobcovia ale neoznámia včas výpadok výroby či oneskorenie dodávky. Ak sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 4 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenie včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohody alebo dodatočné dohodnutie dodacej lehoty. Ak predávajúci nebude schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke – kúpnej zmluve na jeho účet.

7. Dopravné podmienky, poštovné

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:


Slovak Parcel Service (nad 150€) 0.00 €

Slovak Parcel Service 5.00 €

V hotovosti pri osobnom odbere 0.00 €


Prehľad možných spôsobov platby a ich cena

Osobne na predajni 0.00 €


Dodacia lehota je do 5 dní od odovzdania zásielky prepravcovi. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade, akýchkoľvek nezrovnalostí ihneď oznámiť prepravcovi. Faktúra a daňový doklad sú priložené v označenom balíku.

8. Záruka, servis

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytne záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodaný so zárukou minimálne 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru závady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis chýb a návrh na riešenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 10 dní od jej obdržania.

9. Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (ak je uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Odoslaním objednávky po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je platné ihneď, jeho doručením predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru(vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany

Platné od 01.07.2014


 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlásenie o ochrane osobných údajov.


Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z našej databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia (Slovenská pošta, a.s.), ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzatvorení prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej, a sú prístupné iba prevádzkovateľovi predajne.

 

Little foot s.r.o. si vyhradzuje uskutočňovať analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patria napr. meranie návštevnosti, počet užívateľov sledujúcich reklamný banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tieto údaje sú k dispozícii tiež jednotlivým zadávateľom reklamy – vždy ako štatistický prehľad, nie však menovite. Užívatelia by mali tiež zobrať na vedomie, že tieto údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok, môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nie je možné skontrolovať a Little foot s.r.o. za to nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť.

 

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosťou, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do užívateľovho počítača a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľov, ktorí ho už aspoň raz navštívili a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamnú kampaň. Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšinou prehliadačov ponúkajú možnosť neakceptovať cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne. Na žiadosť užívateľa podnikne Little foot s.r.o. všetky finančné primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných údajov daného užívateľa.

 

Na žiadosť užívateľa podnikne Little foot s.r.o. všetky primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných údajov daného užívateľa.

Vernostné karty   |    Darčekové poukazy   |    Zaujímavosti   |    Ošetrenie obuvi a odevov   |    Číslovanie obuvi a odevov